Qualifications


                                              

                        建筑机电安装工程专业承包一级                        机电工程施工总承包三级                               工业管道安装(GC2) 

                                                                                           电力工程施工总承包三级

                                                                                         消防设施工程专业承包二级                

                                                                                      电子与智能化工程专业承包二级

                                                                                      建筑装饰装修工程专业承包二级                                                                                                         

                                                        

                    承装(修、试)电力设施许可证(四级)            第二类医疗器械经营备案凭证                               安全生产许可证

Baidu
map